Būt sev [entries|friends|calendar]
zveerens

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

15:58 [14 Oct 2015|03:58pm]
kad es daru lietas, kuras nevajadzētu darīt, pēc tam, ejot pa ielu, man šķiet, ka visi to zin.
6 jau pateica|ir ko piebilst?

16:13 [13 Oct 2015|04:13pm]
patiesībā, neviens negrib dzirdēt patiesību, jo bieži tā neskan ne jauki, ne patīkami.

cilvēkiem patīk dzīvot melos un dzirdēt to, ko viņi grib dzirdēt.
ir ko piebilst?

15:20 [12 Oct 2015|03:20pm]
tie, kuri reāli ir "bad", nenēsā krekliņus ar uzrakstu "bad".
ir ko piebilst?

19:59 [06 Oct 2015|07:59pm]
Я хочу, чтобы ты пошел пить пиво со своими друзьями, и, когда у тебя было похмелье на утро, ты попросил бы меня побыть с тобой. Чтобы мы обнялись и наслаждались запахом друг друга. Я хочу говорить с тобой утром в постели обо всех вещах, но иногда, днем, я хочу, чтобы мы жили собственными жизнями.
ir ko piebilst?

00:22 [04 Sep 2015|12:22am]
∆ ∆ ∆

nakts visam uzkrāvās kā ļoti smaga sieva
uz azotē man murmināja zvērēns

“es tevi vedīšu un dziļiem biezokņiem
kur uzglūn purni – vienmēr tērpti sērās”

un tā mēs aizgājām un tagad raudāt gribas
par mūsu nīcību aiz lielās ziņkārības
ir ko piebilst?

03:36 [21 Aug 2015|03:36am]
es TIK sen neesmu pamodusies kādam blakus.
ir ko piebilst?

navigation
[ viewing | 25 entries back ]
[ go | later ]