morālā poha dzīves garumā - June 1st, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
ziimogvasks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 1st, 2012

[Jun. 1st, 2012|09:01 am]
piekdienāaaaaaa ir brīvdienāaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

tikko ierados mājās no darba
uzdevumi:

1) piesist kišku
2) sakopt sevi
tas sevī ietver apakšpunktus
a) nomazgāties
b) noskūties
c) nogriezt nadziņus

3) derētu izgulēties
4) vajadzētu piezvanīt Annai un sabīdīt ģēlas
5) ar dievu skaidrais prāts

plančiks
linkAtstaat ziimogu

navigation
[ viewing | June 1st, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]