morālā poha dzīves garumā - April 4th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
ziimogvasks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 4th, 2012

[Apr. 4th, 2012|10:50 am]
Skapjaugšā atradu savu govjupuikas cepuri
bija tada putekļu kārtiņa sakrājusies uz samta
tagad sēžu pie kompja ar putekļainu cepuri

un spēlēju onlain atkarības spēlītes
link2 ziimogi|Atstaat ziimogu

navigation
[ viewing | April 4th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]