- Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

sūdzības elvē Jul. 12th, 2019|02:14 pm

yeux_glauques
volts besīīīī
te atved ktkādu meh paiku, te order rejected, un mana banka tur manu naudu desmit fakinās dienas, suporta bērneļi bezjēdzīgi vispār, sorī sorī, lol, par piedod paēdis nebūsi
pušmārketings reāli agresīvs, tur gan viņi uzskata par vajadzīgu ieguldīt
kautkāds parastais latvijas stāsts, ienāk laba skandināvu kompānija, and it only gets worse from there
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.