friends [entries|archive|friends|userinfo]
wonderland

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 4th, 2023|08:42 pm]

arii_cirsliitis

[lavendera]
Cirslītis dikti grib uzdāvināt kaimiņam grāmatu, kā audzināt viņa jauno sunīti. Uzvelk savas ērtākās kurpes, lec uz velosipēda un brauc. Kad jau sēž, dzer tēju, piepeši ierauga, ka suns atnesis kaut ko no priekšnama un zelē.

1. Mācība: nevelciet savas mīļākās kurpes uz māju, kur aug sešmēnešīgs razbainieks.
2. Cirslītis tai grāmatā tieši pirms stundas starp visiem citiem labajiem padomiem bija izlasījis: "ja atstājat nepieskatītas mantas kucēnam sasniedzamā vietā, pats vainīgs".

Nesaistīti: vai ir kāds paņēmiens, kā likt atkal sarauties izstaipītai kurpes kapei?
linkpost comment

tw kakas [Jun. 1st, 2023|09:29 pm]
helmsdeep
noklikšķināju divreiz, nvm
link4 comments|post comment

tw kakas [Jun. 1st, 2023|09:29 pm]
helmsdeep
Pēdējā laikā nerakstu bieži, bet ja rakstu, tad par kakām. Kādas ir jūsu metodes parauga paņemšanai priekš fēču analīzēm? I'm having a hard time figuring this out.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]