klik mī! - [entries|archive|friends|userinfo]
virginia_bitch

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 5th, 2012|10:46 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
laiku no bērnības līdz Eiženīša piedzimšanai es sauktu TUMŠS LAIKS.
linkpost comment