Ūūlę ([info]chimera) wrote on August 18th, 2008 at 01:42 pm
es ar neesmu fane, bet dažreiz ir tīri forši braukt ar grupu [par viesnīcu un barošanos utml nav jādomā], bet uz vietas atdalīties un staigāt vienam. ja nenokavē mājās braukšanu, nevienam parasti iebildumi nerodas :)
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.