un - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
un

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 16th, 2019|10:58 am

un
koks atnāk uz pilsētu paostīt cilvēku sviedrus, jo sviedri -- tie ir cilvēku sveķi
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: