Ķēms

ķēpausis

umi

View

Navigation

February 16th, 2018

Add to Memories Tell A Friend
Vietējā ražojuma filma “Nameja gredzens”, protams, nav jāsalīdzina uzreiz pēc šeit pieminētās kā nākamās vietējā ražojuma filmas noskatīšanā ar filmu “Kriminālās ekselences fonds”; arī nevar, pat kritizēt nevar. Otrā – ne smalki, ne tik smuki, ne aizraujoši, ne kaitinoši, kur nu vēl izklaidēt. Vienīgais jautājums, kas arī rodas tikai par otro – kāpēc izrādīt uz lielā ekrāna?
P.S.Sabojāja kaut ko.

January 13th, 2018

Add to Memories Tell A Friend
vispār ziemā ir baisi garlaicīgi - piedāvājumā ir vai nu fiziskās aktivitātes, pārsvarā bez sniega, vai nu dziļas pārdomas un urķēšanās; lai pa vidu - nav nekā.

Add to Memories Tell A Friend
plānā - jānoskatās grāvējs "Nameja gredzens".
Lai gan reklāmā, kuru redzēju, īpaši uzsvēra un rādīja gredzenu.

Add to Memories Tell A Friend
ko lai te interesantu ieraksta?
Nekā oriģināla jau nav. Vergu (dažādu lietotāju un štruntu darītāju) valstī ir kļuvis vairāk, procesi ir arvien necaurspīdīgāki.
Ko nesaprotu, tad tas ir - ko "Roberto", kā simbols, dara virtuvē? (tv):-) (neko labāku izdomāt nevarēju)

dienas jautājums

Add to Memories Tell A Friend
kas ir Puzikovs?

November 20th, 2017

paaudžu jautājums

Add to Memories Tell A Friend
dzīvot ir kļuvis labāk vai sliktāk?
P.S.Menedžerīšiem un izpildītājdirektoriņiem:-)

April 5th, 2017

Add to Memories Tell A Friend
Komentāri par www.tvnet.lv atrodamā raksta saturu, raksts ar nosaukumu: „Latvijas ienākuma nodoklis pensijām, ko ārzemēs nopelnījuši atpakaļ atbraukušie emigranti, ir tautas aplaupīšana, raidījumam «LNT Ziņas» saka Lielbritānijā dzīvojošā latviešu pensionāre Mārīte Tera.”.Liriskam ievadam - sāksim ar to, ka ārzemju latvietis ir bijis izbraucis (gadījumā, ja ir strādājis, tātad - ne no laba prāta, ņemot vērā, piem., kredītsaistības par vienīgo dzīvesvietu Latvijā), kamēr vietējais, nu jau arī seniors, kā jau visus šos gadus, ar nosacījumu, ka ir strādājis par minimālo algu (tās pašas - valstī pastāvošās un mūžīgi mainīgās nodokļu politikas dēļ), ir „vilcis jostu”, un tagad, ja nestrādā, turpina izdzīvot – visu laiku vilka dzīvību un arī turpina to vilkt.

Tātad, ja Starptautiskā konvencija par pensijām paredzot, ka seniori maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijām pēc tarifa, kas ir valstī, kurā viņi ir rezidenti, nevis kur pensijas gūtas; sanāk, ka valsts, kurā viņi ir rezidenti, var noteikt nodokļus, kuru likmes nav diferencētas, lai tādējādi neveicinātu pensionāru (cilvēku) atgriešanos Latvijā un kopā ar nekustamā īpašuma nodokļa attiecīgo izmaiņu piemērošanu varētu ātrāk īstenot nacionalizāciju (nodokļu iekasēšanā ir iesaistītas arī vietējās pašvaldības).

Jautājums ir tikai tāds - atņemt pirms vai pēc un – ar ko sākt?

Pirmkārt, tie, kas būs atgriezušies, visdrīzāk arī tērēs pensiju Latvijā, tiks maksāti nodokļi ar visdažādākajām likmēm (zāles, pakalpojumi, dažādas preces), ko nevar nekādi izsekot, tāpēc, kā saprotams, vajag aplikt uzreiz un ar konkrētu ienākuma nodokļa likmi, kas, iespējams, ir visaugstākā no visām pieļaujamām nodokļu likmēm, kas piemērojamas un attiecas uz visām personām, pat ar mazāk aizsargātu statusu (piem., nestrādājošs seniors).

Jautājums nav pat par to - kā paskaidrot vietējam pensionāram, ka viņa pensija ir neapliekama tikai simbolisku eiro apmērā (kas, iespējams, pat neatbilst minimālajam nodrošinājuma/ienākumu līmenim, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto nabadzības riska slieksni), savukārt, tas ārzemju latvietis, kas ir strādājis kaut kur citur, atbrauc, bet nemaksā nevienu eiro pašvaldībai, bet viņa pensija ir neapliekama salīdzinoši palielas eiro summas apmērā gadā (skat. par vārdu „pašvaldība” un summu minētajā rakstā).

Izskatās, ka sāpju objekts ir pašvaldība, bet summas apmērs – neskaidras izcelsmes, jo bez atšifrējuma.

Ja kādam kaut kas būtu jāpaskaidro, tad tādus nodokļu apmērus neviens neiedomātos zīmēt.

Jautājums – kāpēc minimālās pensijas apmērs Latvijā nav tāds, ka arī „ārzemju” seniors varētu dzīvot Latvijā, maksājot apmierināti visus iespējamos vietējos nodokļus, t.sk. visus PVN, nodokļus, kādi tiek noteikti valsts un piemēroti pašvaldību līmenī viņa vienīgajai dzīvesvietai?

Tātad ārzemju senioriem, kas atgriežas, pensijām piemēros IIN ar augstu likmi, sekojoši veicinās, ka viņi neatgriežas un savus īpašumus Latvijā pārdos, beigās viņi jebkurā gadījumā samaksās IIN, bet tikai par ienākumiem no nekustamā īpašuma pārdošanas, kas tomēr būs mazāk sāpīgi, salīdzinot, ja viņu pensijām piemēro IIN.

Secinājums – kaut kas nav lāga ar Latvijas nodokļu politiku, pareizāk – tai ir pavisam jocīgs virziens.

Liriskam nobeigumam - piedāvātu vietējiem senioriem piemērot noteikumu, ka neapliekas summa, kas ir ne mazāka par valsts pensiju atbilstoši Latvijas Republikā pensionēto mēneša vidējai bruto valsts pensijai iepriekšējā gadā (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju), atmetot galējības – pašas lielākās un pašas mazākās. Un, lai tas viss būtu kaut kā salīdzināms - iepriekš periodiski nosakot minimālo nodrošinājuma/ienākumu līmeni, kas balstīts uz CSP aprēķināto nabadzības riska slieksni.

Arī politiķu izteicieni neliek domāt, ka nodokļu politikas plānā galvenie ir nodokļi un to skaidrošana.

March 2nd, 2017

Add to Memories Tell A Friend
Par mākslinieci, kura esot sieviete un izdarot visādus fiziskus priekšnesumus ar sevi.
Kā atkritumu vācējs – šķirotājs, nosakot – kas jāmet ārā un kas jāatstāj. Praktiski publiski skaidrojas ar sevi – kas ir atkritumi. Vai tas ir kas slikts, ja cilvēks rod sev skaidrojumus veidā, ko viņa uztvere ņem pretī; formu izvēlas mākslinieks, vismaz paldies par to, ka ne visiem ir jābūt sadistiem un burtiski nav jālien miskastē pēc atbildēm!

March 1st, 2017

Add to Memories Tell A Friend
Runājot par nodokļiem, nodevām un visādiem citādiem tml. būtiskiem štruntiem.

Ja cilvēki neizsaka savu viedokli tā, lai kāds no pārvaldes to dzirdētu, tad arī pārvalde nevar zināt, ka, piem., tie izdomātie nodokļi ar iespējām piemērot tos kāpinot, piem., līdz desmitajai pakāpei, nekam neder, jo tos nevar ne iekasēt, ne arī parādīt, ka to ieviešana/apmēra pieaugums ir kaut kāds loģisks turpinājums kaut kam, arī loģiskam.

Runāju par sabiedrības līdzdalības nepieciešamību, vienalga – kādos, bet noteikti pieļaujamos veidos. Noteikti jādomā par nekustamā īpašuma nodokļa saprātīgu pamatojumu, citādi daudzi, iespējams, kļūs par „parādniekiem”, kuru statuss ir izveidots mākslīgi un kuru īpašuma tiesības ir mākslīgi ierobežotas (mērķi var būt dažādi, protams) – tas tā tēlaini:-)

Problēma ar sabiedrības līdzdalību, iespējams, arvien saasināsies vairāk attiecībā uz vietējā mēroga jautājumu risināšanu, jo cilvēku skaits ir salīdzinoši neliels un tas samazinās; tas nozīmē, ka sabiedrības līdzdalības izpausmēm jākompensē ieinteresēto cilvēku klātbūtnes trūkums, jāpiedalās ir vairāk.

Bet, kā redzams, drīz arī draugi un radi nevarēs valstī ilgi viesoties, jo piem., ja vēlas iebraukt ar savu automašīnu, nākas piemaksāt, tātad ieinteresēto loks arī tiek sašaurināts, lokāli durvis lēnām veras ciet.

Par nekustamā īpašuma nodokli - izskatās, ka daļa cilvēku tiek piespiesti labprātīgi īsā laika posmā atsavināt savus īpašumus, viņus kontrolē arī ienākumu aplicēji ar nodokļiem, kas nozīmē, ka atsavināšanas procesam ir jābūt iespējami pilnīgi caurspīdīgam, tādējādi paverot iespējas „jaunajiem projektiem”:-). Viens vienīgs jautājums – kāpēc ir tik daudz pretinieku idejai, ka nodokļi nevar būt ar vienādu svaru, kā saka,:-) – kā attiecībā uz komercīpašumu, tāpat arī attiecībā uz dzīvojamām platībām. Starp citu, kurš un kāpēc pretojas idejai, ka vienīgajai un deklarētajai dzīvesvietai būtu saprātīgi piemērot vismazāko (piem., nulles) nodokli, kas attiecas uz šīs valsts piederīgajiem?

Add to Memories Tell A Friend
Iesakot izvairīties no negatīvām emocijām, izvairīties no kontaktēšanās ar cilvēkiem, kas vispār ir negatīvi noskaņoti, lai tādējādi saglabātos. Novērtēju tūlītējā mirkļa situāciju un sapratu, ka, pirmkārt, to īstenot (neko nedarot, piem., nebēgot) nav iespējams, un, otrkārt, tāda iedarbība ilgstošā laika posmā rada sekas – izmaiņas uztverē, kas kļūst pārāk kritiska, tādējādi izslēdzot veselīgu objektīvās realitātes apzināšanos un bloķējot jaunu rosinošu sajūtu veidošanos.
Cilvēks parastā nedēļas darba dienā var pateikt, ka nedarīs kaut ko, lai nezaudētu savas dzīves laiku (neticu, ka parasti tas laiks tiek lietderīgi iz(nie)lie(kots)tots), līdz ar to saprotams, ka - vai nu viņš ļoti daudz domājis par mūžīgām tēmām vai nu jau ir gatavs, ka gals drīz būs klāt.

Ir dienas, kad padomā par to, ka nekas nav mūžīgs, bet ne kontekstā, ka patiešām daudz vairs nav atlicis, lai gan, ja tā padomā, gadās gan.

Es te par jautājumu – izstādīt vai neizstādīt Ziemassvētku/Jaunā gada egli ārā, pašā attālākajā stūrītī:-), un kam tas pamatoti var traucēt, bet pie reizes atcerējos arī par to, ka mājdzīvnieku, kurš dzīvo ilgi, iepriekšējā paaudze jau arī nevar atļauties.

P.S.Ja vēlaties audzēt puķes, laistiet tās, - tas palīdz:-)!

Aizkustinoši. Skarbi.

February 23rd, 2017

kas notiek?

Add to Memories Tell A Friend
Varētu uz kādu laiku apturēt Latvijas Republikas Veselības ministrijas darbību, kamēr nozarē parādīsies vismaz kāda īstenotā aile (vai kas tas ir) paredzētajā budžetā, kas attiecas uz darba samaksu. Tāda ministrija nav nepieciešama, jo nozare faktiski nefunkcionē, risināt nav ko. Mērķis Latvijas Republikas Veselības ministrijas darbības apturēšanai – uzlabot tās darba efektivitāti:-).

Jautājums - kāpēc Latvijā vēl nav obligātās veselības apdrošināšanas?

Krīze nav konstatēta, kā zināms, arī nekad nav bijuši nekādi pietiekami pierādījumi, lai tādu atzītu, šobrīd jau var mēģināt īstenot kaut ko dzīves kvalitāti uzlabojošu arī veselības nozarē.

putra

Add to Memories Tell A Friend
Par kapavietu pirkšanu un pārdošanu runājot. Sākumā šķiet jocīgs viss tas pasākums, bet nemaz tik neloģisks arī nav, ja padomā, jo, pirmkārt, par „prestižas” (mūsdienu populārvalodā runājot) kapavietas iegādi tiek informēta plašāka sabiedrība (šķērsojot tieši ieinteresēto personu loku) arvien biežāk, kas, iespējams, ir vērtējams ar „+” zīmi sabiedrības informētības dēļ, tīri, ka informācija tiek izpausta.

Tomēr, kas ir par pamatu iespējamam publiskajam pamudinājumam, lai arī šis jautājums sabiedrībai kļūtu interesants, ir tas, ka Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošie noteikumi Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" ir, piem., grozīti ar 2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.57, kurus paraksta Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs. Minētie noteikumi zaudējuši spēku un to vietā stājušies 2015.gada 28.aprīļa Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.145, kuri arī jau vairākas reizes ir grozīti un kurus ir parakstījis Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs. Kad jau bija jāsāk domāt par šīm lietām un kad ir nākamās Rīgas domes vēlēšanas?

Bet runa jau nav par detaļām un par iemesliem, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, runa ir par, iespējams, to, ka īpašos nopelnus Latvijas valsts vai Rīgas pilsētas labā neviens netaisās vērtēt, turklāt, kas ir interesanti, - to cilvēku skaitā, kuri varētu tikt novērtēti daudzos gadījumos pozitīvi (rezultatīvi bijuši klāt būtiskos vēsturiskos pagriezienos un līkločos, kas attiecas uz valsts iekārtas maiņu u.tml. būtiskos brīžos), tomēr galvenokārt ir cilvēki, kas izvēlas citus iegādes ceļus. Nav runa par ētiku, jo jautājums ir par citu – kurš ir vērtētājs un cik ilgs laiks vajadzīgs vērtējuma izdarīšanai un pasludināšanai, galu galā, ja rinda visu laiku tiek apieta un praktiski vairs nav nekādu izredžu tikt vērtētam, paspēt, tad tas process laikam kļūst interesantāks, t.i., šāds.

pavasara vīzija

Add to Memories Tell A Friend
Gatavojies pavasarim ar crocs lietus zābakiem - kurš priecājas par lietus
zābaku iegādi pavasarim?:-)), kas tie tur par māksliniekiem sēž un fantazē
to lažu? Starp citu, ievadiet google meklētājā vārdu „laža”, es, piem.,
reāli atradu „Naktsmītnes tuvumā vietai Laža”, iesaka rezervēt!:-D

Interesanti – ko nozīmē tarifs „*brīvība”* gadījumā, kad man atnāk īsziņa
ar aicinājumu izdarīt savu izvēli, ja es vēlos lietot internetu; piebildīšu
– runa ir par mūsdienām:-).
Nākamais jautājums - Kā aptiekā var būt atlaides?:-) Kam, piedodiet, ir
atlaide un kam tā pienākas?!
Vēl radās jautājums - kas ir Ieva Sutugova? Nav īsti pat skatuves vārda;
spriežot pēc tā, ka tiek izmantots tāds uzvārds, varētu patikt viss, kas ir
oriģinālizlaidumā, nevar saprast tikai - kas ir tāds neatkārtojams un
vilinošs?
Meklējot meklētājā par daudzpunkti atradu oriģinālu teikumu: "Semikols ir
spēcīgāka pieturzīme nekā komats", še kur, re kur slēpjas spēks, kā
izrādās, - pieturzīmēs:-)
Meklējiet un atradīsiet!

February 4th, 2017

Add to Memories Tell A Friend
Dzīve ir kā viens liels skrējiens.

June 24th, 2016

notikums

Add to Memories Tell A Friend
būs lielas pārmaiņas, vai ietekme būs satraucoša?! Mums jāatgriežas pie lauksaimniecības, jau sen teicu, ka kaimiņiem govs nav jāpārdod, man piens vienmēr ir garšojis:-D
Lauku olas ir brīnišķīgas, tas nav tas, kas ir "rimčikā", esmu par vietējām vistām.
Starp citu, vakar kvass bija gandrīz izpirkts, šķiet, cilvēku prioritātes nav viss viens alko.
Gribas, lai visiem būtu labi. Mums jau arī te skeptiķu pietiek, tikai, vai viņi, pieņemot savus lēmumus, ir iepazinušies ar visām iespējamām sekām un ir gatavi uzņemties atbildību jebkurā gadījumā, lai kā tas skartu katru pašu individudālā kārtā?

April 20th, 2016

Add to Memories Tell A Friend
atvaļinājumam diezgan uzmundrinoši laikapstākļi, tomēr strādāt arī negribētos.

Add to Memories Tell A Friend
Galleria Riga man tagad pārsvarā asociēsies ar G.Budes veidotajām apenēm, jo tas ir vienīgais veikals, kas iekrita acīs, meklējot izeju; nekā cita zīmīga tur arī nav, izņemot kolonnas, kas traucē ātrāk pārvietoties un kuras vajag bieži apiet, lai iespējami ātrāk izkļūtu ārā, rezultātā nepārmaksājot par autostāvvietu.

April 9th, 2016

Add to Memories Tell A Friend
kaķu acu dakteris, apskatot mazo brāli, nosauca viņu par mazo meinkūniņu, viņš ir ruds, smalks un smuks;
stāsts ir par to, ka jau iepriekš, ārā satiekot mazo brāli, mēdzu viņu saukt par Saulīti, vēlāk izrādījās gan, ka džeks, bet nekas:-), viņš, domājams, par tādiem sīkumiem neapvainojas.
Pie mājas viņš uzradās pēkšņi. Ziemas rītā, saulainā, ieraudzīju viņu žāvājamies pie loga vecā busiņā, kas bija novietots k­ā lūznis pie autoservisa.
Ziemu pārziemoja, gulējis uz radiatoriem, mājas iemītnieku atbalstīts, barots pirms un pēc darba, kad iemītnieki devās prom vai atgriezās.
Vienmēr, kad satikāmies, viņš glaudās pie kājām palēkdamies:-)
Pāris reizes kāpņutelpā draudzīgi satikāmies, vienreiz pat sāka kāpt augšā pa kāju, kas liecināja par to, ka viņš ar cilvēku varētu uzturēt draudzīgas attiecības. Kotletes un cīsiņi viņam garšoja visvairāk, kaķu barība viņam nebija pirmajā vietā, viņš pārsvarā atbalstīja mājās virtuvi.
Protams, radās jautājums - kā tad tā, ka viņš ir uz ielas, bet ar mājas kaķa pazīmēm?!
Saprotams, ka pamests.
Pagāja ziema, cilvēki no šīs mājas ar busu taisījās pārvest mantas, stāvot uz lodžijas un vērojot, pamanīju, ka durvis bija atstājuši vaļā un kaķis jau bija nepamanīts ielēcis busā. Labi, ka tā, citādi šie būtu viņu atkal aizveduši.
Tuvojās vasara. Viņš pazuda. Daudzi klusībā priecājās, domāja, ka viņš ir ieguvis mājas. Ik pa laikam piezagās domas, ka dzīvē ne viss ir tik bēdīgi.
Bet. Pēc aptuveni trīs mēnešiem, kad vasara tuvojās noslēgumam, viņš pēkšņi atkal parādījās. Tas bija īsts blieziens pa pieri un iemesls pārdomām.
Kādu dienu, laikam ievēris ķepu starp durvīm, vēl klibot sāka.
Satiktie kaimiņi teica, ka aizveduši viņu pie vetārsta pārbaudīt ķepu, nekas neesot lauzts, viss būšot labi.
Īsi izsakoties, arvien bēdīgāk bija viņam katru dienu iet garām un redzēt, ka pret viņu tā.
Vārdu sakot, beidzās ar to, ka viņš ir mans:-), dzīvo mājās un es viņu nepametīšu nekad. Viņš man laiza vaigus un viņam garšo manis pagatavotais, viņš pat zog:-), ir ļoti pieklājīgs un mēs labi saprotamies. Protams, ir aptuveni nojausma, kāpēc cilvēki ir viņu ņēmuši, bērnu dēļ, bet atkal izmetuši, jo dauzoties viņš reizēm neapdomīgi ieķer ar nagiem diezgan, bet tas man netraucē, katru nedēļu jauns tetovējums:-), tas nav būtiski.

January 15th, 2016

nauda

Add to Memories Tell A Friend
Teikšu tā.
Ir grūti pašam nonākt pie dabiskā ceļā izveidojušās domas par to, ka nauda nav
mērķis, bet ir „tikai” līdzeklis. Pirmkārt, ja tās nav, tad nemaz nevar izdzīvot, otrkārt,
ja tās ir daudz, tad nemaz arī „nepielec”, ka var būt arī savādāk.
Ko nozīmē nauda?!
Katram, protams, savs, bet atšķirības ir ļoti izteiktas dažādos sabiedrības slāņos
turības ziņā. Vieniem diena paiet, vakara nobeigumā kraukšķinot lobsterus (nez’, vai
tie vispār var kraukšķēt), klāt piedzerot „fresh” dzērienu vai ko „ļoti labu”
alkoholisku, lai neaizķeras, mīļajai šādam vakaram vēl vakariņu laikā paspējot
uzkarināt uz kakla jaunu pērļu rotu, bet citam, labākajā gadījumā, - uzkožot kaut ko
saldu, vismaz konču, lai naktī redzētu patiešām „saldus sapņus”:-).
Starp citu, sals organizē.
Paskatieties apkārt, kādi izskatās cilvēki, kad viņiem ir vidēji auksti. Cilvēki ir
žirgtāki, skrienošāki un neiedziļinās sīkumos tik ļoti, vismaz RIMI ir novērots (parasti
nekur īpaši dažādus cilvēkus nesatieku:-)). Kad ārā ir slapjdraņķis, tad arī
noskaņojums ir vistīrākais draņķis.
Tātad, kas tur bija ar to naudu...
Vārdu sakot, ir skaidrs tikai tas, ka nauda nav cilvēks, pat nevar pateikt, ka nauda nav
„tuvākais”, jo ir taču cilvēki, kam nav blakus tuvāko cilvēku, bet ir nauda.
Naudu pārvēršam taustāmās mazās vai lielās baudās, tā viss ir lieliski.

šodien

Add to Memories Tell A Friend
Cik dīvaini, kad paskaties uz sevi no malas.
Parasti viss iekšā sēž, cilvēks kā tāds katliņš, kas visu laiku vārās. Veidojot matus,
zini, kā ir, kad stāv slikti vai kad stāv labi. Kā to var zināt, ja sevi pilnībā neredz?!
Mēs esam spoguļi, kas atspoguļo viens otra attēlus. Laikam kaut ko jau te sākusi
citēt:-), jo, kā pieņem, domas nerodas no nulles, tā jau ir apstrādātā info un nekas nav
„pirmo reizi”.
Ja mēs pieņemam kāda popularizētu modi, piem., lielveikalu izpārdošanās, ņemot
vērā to, ka Latvijā nokļūst prece „trešajām valstīm”... Starp citu, kas ir „modes
tendences”? Tas ir tas, kādu viens cilvēks grib redzēt otru sev pretī stāvam? Viņš grib
redzēt sevi?! Fui, cik neinteresanti...
Nekas vairs nav oriģināls, vienreizējs, izņemot, piem., individuālus izstrādājumus, arī
ne visus.
Materiālam, it kā, atsevišķi bez dizaina nav nozīmes, bet kā ir ar zeltu, kurš vērtīgs ir
tieši plāksnēs, kam ir ķieģelīša dizains?! Vai skaistums ir galvenais? Skaistums ir, lai
citiem ir labi?!:-)
Kāpēc saka, ka (apmēram): „Cilvēkam Dievs devis skaistumu”? Tā dāvana jau nav
pašam skaistulim, bet tiem, kas viņu redz:-), tā sanāk...
„Kvazimodo” laikam patiešām bija laimīgs, es viņu sāku saprast:-).
Powered by Sviesta Ciba