ulrich - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
ulrich

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 21st, 2011|12:25 pm

ulrich
Sarlotes "ceļa dziesma"..
Tik daudz īstas mīlestības & nepazīstamas kalifroniski/latviskas sajūtas...
http://www.youtube.com/watch?v=i2s8MOXTVLoŠ
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: