tramps - [entries|archive|friends|userinfo]
tramps

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[21. Mar 2017|00:18]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
tajā brīdī, kad sāc skatīties atpakaļ, tad jau ir par vēlu, tur jau kāds ir iedirsis.
Linktrampam taisnība