xxl - December 5th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
toadbeauty

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 5th, 2023

[Dec. 5th, 2023|08:49 am]
Pāķim un savvaļniekam būt ir grūt!
Man - bijušai rīdziniecei - oža pamatīgi saasinājusies, dzīvojot svaigā gaisā. Visas tās cilvēku smakas ir bwē!
Jaunākais bēbis vispār skolā cieš. Viņš jau no parastām smakām vemstās, bet viņam vēl ir paveicies ar klasesbiedriem, kuri kakā biksēs.
Tā bija jau pagasta skolā. OK, pārvācāmies uz pilsētas skolu, bet tur tāds pats priekšā.
Nu jomajo!
Sīkais ir jau dabūjis kuņģa kataru laikam, jo normāli paēst viņš nevar.
Nē, es saprotu, ka var būt visādas veselības problēmas, bet vai tiešām nav neviena, kas tos slimos bērnus var sakopt?! Tajā pat laikā skolas vienmēr sanāksmēs plātās, cik viņiem visādu speciālistu. Ko tās kazas tur dara, ka viss tik ļoti pie dirsas?! Mūžīgais attaisnojums - mums nemaksā?
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 5th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]