[icon] Par Tekstiem - Jonathan Swift: The Battle of the Books
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Jonathan Swift: The Battle of the Books
Time:01:13
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]edzinsh
Link:(Link)
Time:01:38
Lai gan ne bērnudārznieciski pēc priekšraksta, šis atsauca man atmiņā I. Līkopas propagandēto "state, explain, examplify".
Un ir patīkami lasīt.
(Reply to this)

[icon] Par Tekstiem - Jonathan Swift: The Battle of the Books
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.