[icon] Par Tekstiem - Jean-Paul Sartre: L'existentialisme est un humanisme
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Jean-Paul Sartre: L'existentialisme est un humanisme
Time:16:42
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry

(Anonymous)
Link:(Link)
Time:12:26
nīčes tēvs bija priesteris un arī viņš sākotnēji taads vēlējās būt...
(Reply to this)

[icon] Par Tekstiem - Jean-Paul Sartre: L'existentialisme est un humanisme
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.