iedomājies

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Viss, kas bija,
Bij no tīra vēja.
Ne man tevis,
Ne tev manis
Vajadzēja...
Tā mēs, vējā sapinušies,
Gājām,
Likteni un ļaudis
Kaitinājām.
It kā komēdijā,
It kā jokā -
Gredzens klusi iedzinkstējās
Rokā...
Viss, kas bija,
Bij no tīra vēja.
Aizzibēja.
Aizskanēja.
Aizkūpēja.

- Ā. Elksne

* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry