Coffee house [entries|archive|friends|userinfo]
stellocka

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

DIY [Jan. 23rd, 2023|08:00 pm]

217
Puikas bijušo istabu beidzot ir izdevies pārvērst par mākslas darbu. Ļoti daudz zaļās krāsas un baltu līstīšu.
Tagad ir sajūta, ka virtuve un zaļā istaba ir mūsējās (jo pārkrāsotas). Jāpārveido tikai visa pārējā māja :D
Jo reāli, iepriekšējie saimnieki atstāja māju tik ok stāvoklī (ir it kā pieciešami, un īsti neriebjas) ka varētu tā arī dzīvot bēšā pelēcīgā bēšumā, bet nokrāsojot vismaz sienas, rodas māju sajūta…
linkpost comment

[Jan. 20th, 2023|12:38 am]

justlive
Uzdrošinos/atļaujos nereaģēt uz domām (tajā skaitā arī uz trauksmainajām un paniku izraisošām), jo "tās ir tikai domas". Rezultātā man ir saasinājusies vainas sajūta un pašpārmetumi. Bet var būt "tā ir tikai vainas sajūta - doma" un "pašpārmetumi - doma". Jāturpina iesāktais, un skatīties, kā būs tālāk.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]