Coffee house [entries|archive|friends|userinfo]
stellocka

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

izbīlis 21. gadsimtā [Jun. 11th, 2024|11:04 pm]

justlive
Atnāku mājās, piesēžos pie datora... nav internets!!! Nemelošu, reāli uznāca mini trauksmes sajūta, vai rēķinu samaksāju, un kā tad turpmāk, jo bez interneta nezinātu, kur likties :D
Par laimi, pietika rūteri pārstartēt, tagad viss ok.

Par citu tēmu: es pieļauju domu, ka es izdarīju lielu stulbību, ledusskapim saldētavu nevis atkausējot, bet vienkārši nokasot visu lielo ledu ar kasīkli (5 minūšu laikā), neatslēdzot ledusskapi no elektrības.

Edit: stulbība reāla, laikam paveicās, ka neizsitu saldētavā caurumu un nesabojāju saldētavu. Es gan centos tā maigi, īpaši nespiežot, bet vienalga. Ir veidi, kā to darīt drošāk, pat pilnībā neatkausējot.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]