nu i sūdu [entries|archive|friends|userinfo]
mis īdētāja

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| nav cilvēku = nav problēmu ]

[Sep. 3rd, 2011|09:00 am]
Reizēm man šķiet, ka esmu pats vientuļākais cilvēks zemes virsū. Un tam nav nekāda sakara ar citu klātbūtni - īstenībā es ienīstu citus, kas nozog manu vientulību un tomēr nepiedāvā īstu sabiedrību.

(c) Ē.D. Jaloms
Link

navigation
[ viewing | most recent entries ]