sickboy - April 24th, 2034 [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 24th, 2034

[Apr. 24th, 2034|09:58 am]
Parasti ir tā, ka cilvēki, kas nodirš biodeju un citas prakses, ir tieši tie, no kuriem citi iet ārstēties ar biodeju u.c. Visādi neirotiķi un paceltās balss fanāti. Viņi nesaprot tos, kuriem nervozums, neirotiskums un paceltas balsis nav viņu dabiskais stāvoklis, kurā justies komfortabli. Ir cilvēki, kam nepatīk, piemēram, kristieši. Man nepatīk nervozi cilvēki, man ir grūti uzturēties viņu tuvumā, jo es negribu būt nervozs. Tas arī viss mans "grēks". Domāju, ka tāpēc es arī biju Krišnas apziņā, tas viss sākas mājās. Problēma jau ir tajā, ka tu NEVARI tam nervozajam cilvēkam to pateikt, sāks tikai kliegt. Vienīgais brīdis, kad es dabiski vēlos ar viņu kontaktēties ir kad viņš ir iereibis pie svētku galda - jo tas ir vienīgais brīdis kad viņš nav nervozs un mēs esam uz vienas frekvences. Dažiem cilvēkiem nervu zāles vai alkohols nelielās devās uzlabotu viņu un apkārtējo dzīves kvalitāti.
linkpost comment

[Apr. 24th, 2034|01:49 pm]
Kaut kā tā sanāk, ka tie, kam pirmajiem būtu jāārstējas, jāiet uz terapijām un praksēm, būs tie, kas ne tikai to nemūžam nedarīs, bet arī ierēks par tiem, kas to darīs. Visslimākie indivīdi nekad neies pie daktera. Jo visslimākie ir tie, kas jūtas pilnīgi veseli un komfortabli tā, kā ir. Vislabākā terpija ir uz kādu kliegt. Kuram pēc tm jāiet uz terapijām. Kamēr vieni ražo gaismu, otri tikai pļūtī un zog no tiem, kam tā ir.
link6 comments|post comment

[Apr. 24th, 2034|04:16 pm]
Man ļoti patīk skaistas, jaukas meitenes. :) Skaistas un nejaukas nē.
link4 comments|post comment

[Apr. 24th, 2034|11:01 pm]
Vai ne, ka lielākā daļa latviešu nezin, ka vārdi "patstāvïgs" un "pastāvīgs" nav ar to pašu nozīmi?
link2 comments|post comment

[Apr. 24th, 2034|11:12 pm]
Ja kāds man teiktu, ka esmu vizuāli līdzīgs kādai meičai (vai arī ingmāram), es teiktu: "a tu esi līdzīgs visiem saviem etniskajiem radiniekiem, kā arī cilvēkiem, kuri griež/negriež matus tāpat kā tu un iepērkas tajā pašā veikalā."
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 24th, 2034 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]