sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 9th, 2034|02:20 pm

sickboy
Vēl tur strādāja tāda Džulī – apaļīga meitene ar jautriem draugiem, kuri noteikti bija liberāļi un mīkstpēdiņi. Reiz Džulī runāja par savu boifrendu un es kaut kā joka pēc pajautāju vai viņš ir baltais. Pēc tam viņa atgriezās pie šī jautājuma un gribēja noskaidrot, kāpēc es jautāju vai viņš ir baltais. Es pateicu kaut ko vēl kontroversālāku: ka man nepatīk, ja francūži novēršas no savas kultūras un klausās arābu mūziku. Izrādījās, ka viņa pati ir pa pusei alžīriete un par maniem kontroversālajiem jautājumiem dienas laikā jau bija pažēlojusies visiem saviem draugiem.Viņa laikam domāja, ka esmu rasists, kas bija tikpat maldīgs priekšstats par mani kā, ka esmu radikālais rainbowists. Viņai ļoti nepatika Lepēna un viņa teica, ka Lepēna ir ļoti bīstama sieviete Francijai un ekonomikai. Man gribējās viņai pateikt acīmredzamo – viņa pati ir ļoti bīstama sieviete Francijai. Ar saviem mīkspēdiņdraugiem.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: