sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 9th, 2034|02:42 am

sickboy
Es nesen kādam teicu, ka man ir bijušas daudzas draudzenes, bet neviena no viņām nav bijusi NPC (cilvēks - robots, kas visu dara kā vajag un kā ir pareizi un, kas ir ļoti paredzama). Es tagad atcerējos, ka Khosmos patiesībš bija NPC, viņai vienmēr visu vajadzēja kā ir pieņemts respektablajās aprindās. Tāpēc arī viņa bija feministe un sociālā taisnīguma cīnītāja. Bet Linda arī tāda bija, tikai citā ievirzē - ļoti dominēt griboša sieviete, kas nespēja pieņemt, ka man arī ir mana taisnība. Viņa bija kā 4 gadīgs bērns, kas apvainojās, ja viņai saka, ka NAV tā, ka tikai tev ir taisnība. Bet man Lilith ir ūdensvīrā, kas nepanes nekādus ierobežojumus un labāk izvēlas izsmieklu un tukšumu nekā ierobežojumus. Cilvēki iedalās divās kategorijās - 1)tajos, kas tikai grib, lai viņus liek mierā; un 2)tajos, kas viņus neliks mierā. Ar milzīgu spēku viņa mēģināja mani vadīt un piesaistīt saviem konceptiem, un ar tikpat milzīgu spēku es neļāvos tikt vadīts, jo es uzticējos sev un savai pašcieņai. Kultūru sadursme. Cilvēki, kas nespēj dzīvot savu dzīvi un likt citus mierā, manā izpratnē ir garīgi neveseli (un tā domā arī psihoterapeits Karls Gustavs Jungs).
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: