sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 20th, 2034|01:50 pm

sickboy
Lai dabūtu seksu, vajag darīt tā, ka partnere nejūtas izmantota, lai viņa jūtas, ka veic iniciatīvu. Mīli viņu par to, kas viņa ir, un viņa mīlēs tevi jebkurā tavā formā. Sieviete caur savu seksualitāti izpauž savu mīlestību pret tevi un, ja kaut kas nav tā, tu to vari izlabot, esot mīlošs, kaislīgs un afektīvs. Vienīgais, ko sievietes grib, ir mīlestība. Tā ir atslēga, kas atver visas iespējas ar viņu. Lai piekļūtu sievietei, izdari tā, ka tas būtu par viņu. Dari viņu relaksētu, ļauj viņai runāt un koncentrējies uz viņas atbildēm. Tev vajag uzzināt par viņu cik vien daudz iespējams. Visi grib vienu un to pašu - savienoties garīgā līmenī. Sekss to atļauj panākt, jo sekss tevi atbrīvo no visas sociālās nevienlīdzības un sociālajiem nosacījumiem. Lai dabūtu sievieti - esi relaksēts.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: