sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 19th, 2024|03:00 am

sickboy
Mani reāli satrauc, kur pazudis Mārtiņš Hiršs, jo, ja viņš gadījumā ir miris vai atgriezies reptiliāņu pazemes bāzēs, es neredzēšu viņa stulbo seju, kad Hilarija būs rokudzelžos kopā ar pārējo deep state.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: