sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 17th, 2024|08:20 am

sickboy
"Demokrāti ir lielākie liekuļi uz planētas. Tu vari nepiekrist konservatīvajiem, bet viņiem vismaz ir sava vērtību sistēma un viņi ar tevi runās par šo vērtību sistēmu. Demokrāti, savukārt būs kā: "Nē, es ar tevi nerunāšu, te nav, ko apspriest, tu esi jucis." (H.A.Goodman)
Vispār jā. Manuprāt, galvenā lieta, kas atšķir demokrātus no konservatīvajiem, ir konservatīvo spēja iziet uz dialogu. Spēja runāt un sakarīgi izklāstīt savas domas ir pazīme, ka notiek kaut kādi domāšanas procesi. Tie, kas nespēj domāt, nespēj arī diskutēt. Tad vienīgais, kas viņiem atliek, ir cenzēt. Komunisma arguments ir cenzūra. Cenzūra tiek pielietota tad, kad argumentu nav. Kad ideoloğija, kurai tu seko, ir tik pārākajā pakāpē idiotiska, ka tās apspriešana un diskusijas būtu garantēta šīs ideoloğijas sakāve. Kāpēc tad komunisti visu cenzēja? Jo komunisms ir idiotisms, kas neizturētu brīvu domu apmaiņu.
Nekad neseko ideoloğijām, kuras nespēj sevi aizstāvēt brīvās diskusijās!
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: