sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 22nd, 2012|10:46 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
kamēr man tas "es esmu neveiksminieks" periods beigsies, visa dzīve būs pajoņojusi garām. gribās atrast pogu "pause"
LinkLeave a comment