sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 29th, 2011|01:43 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
izskatās, ka man tomēr vajag darbu parasto, kur uz darbu ir jāiet un jāsatiek cilvēki. Citādi mani garie mati būs jānogriež, jo tās pinkas vairs nebūs izķemmējamas
LinkLeave a comment