sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 18th, 2011|03:17 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
jāpakojās. šodien aizmigšu jau Romā. protams, baidos, ka kaut ko sajaukšu, apmaldīšos, par to arī maksāju dārgi, pasūtot kalpu, kas sagaidīs lidostā un aizvedīs, kur vajag. apsolos pēc tam nebaidīties. attaisnoju sevi, sakot, ka tā taču ir pirmā reize man vienai.
LinkLeave a comment