sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 5th, 2011|04:27 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
priecājos, ka man tagad ir tāfele. rakstīšu tagad visu pa jaunam
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]iekodeets
Date:June 5th, 2011 - 04:46 pm
(Link)
KAUT TU NOMIRTY!!!!!!!
[User Picture]
From:[info]sarma
Date:June 7th, 2011 - 02:22 pm
(Link)
tik īss teikums, un pat to bez kļūdām nevar ierakstīt
[User Picture]
From:[info]iekodeets
Date:June 7th, 2011 - 02:32 pm
(Link)
;)