sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 4th, 2011|09:18 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Mana pazemības mācīšanās ir diez gan sekmīga. Pirms gada nevarētu iedomāties, ka ļautu kādam sevi saukt par stulbu vai maznozīmīgu gadījumu. Vēl gan ir grūtu to uztvert ar smaidu, un ik pa laikam jādomā, vai es neesmu sevi neatgriezeniski pazaudējusi. Tā lūk man te iet.

Vēl es arī lēnām kļūstu par juristi. Mani draugi ir samērā kruti juristi, kuri ir svītrojuši un salikuši akcentus "pēc būtības"". Es daudz noskatījos, tāpēc tagad nav sarežģīti uzrakstīt prasības pieteikumu tiesai.
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]trusisz
Date:March 27th, 2011 - 04:51 pm
(Link)
ieguvusi nevis pazaudējusi