sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 31st, 2010|12:44 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nevar jau visu laiku tikai par mīlestību un kartupeļiem. Vakar beidzot nolēmu aiziet patīrīt savu seju. Agrākā lieliskā rožiņa bija pārvērtusies par "ļoti interesantu gadījumu". Kad kosmētiķe centās uzminēt, kas ar mani ir noticis, atcerējos, ka vēl joprojām dzīvoju kaut kādā vasarā un vispār nerūpējos par savu ādiņu. Tagad man ir kaudze rīkojumu,kas jādara un viņas telefons - lai zvanot jebkurā laikā, jo tomēr ļoti interesants gadījums. Klausīšu
LinkLeave a comment