sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 8th, 2010|10:07 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šorīt atkal tas bija ieradies. Visas pasaules smagums. Atnāca līdzi uz darbu. Nopūtas. Gribās jaukas filmas un atkal uzpildīties.
LinkLeave a comment