sarma-karma - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 1st, 2010|12:25 pm

sarma
Ja man uz muguras būtu spuras, tās saceltos ik reiz, kad izdzirdu vārdu kopu "Par Labu Latviju"
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: