sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 20th, 2010|10:12 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Uz kakla aizmidzis suns un es izbaudu dzīvošanu. Ir labi
LinkLeave a comment