sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 10th, 2010|08:15 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šorīt ar savu mopsi iekāpu trešajā autobusā. Parasti citi pasažieri ir vai nu vienaldzīgi, vai arī fano - smaida, "ak, cik jauks sunītis!", "meitene, puika?" un tml. Bet šorīt - pavei - kāda sieviete krievu valodā izteica iebildumus par to, ka suns brauks autobusā. Nedebatējot par to, vai mopsis var vai nevar braukt autobusā, okupantiem vispār nav tiesību izteikt kaut kādus iebildumus, kamēr viņi nezin un nerunā latviešu valodā. Lai autobusā kāpj kaut 27 vācu aitu suņi un sambernāri!
LinkLeave a comment