sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 20th, 2010|01:03 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Uznākušas neplānotas, netīkamas fiziskās sāpes. Lūk tā ir štelle! Nevis kaut kāds nenosakāms emociju, prāta un sirds mikslis. Nospriedu, ka šāds brīdis ir īsti piemērots tam, lai lēnām sāktu kravāt savas mantiņas. Uz darbu šo 5 gadu laikā esmu savilkusi tik daudz grāmatu, ka mājās būs jāatbrīvojas no morāli novecojušām, lai atrastos vieta šīm augstprātēm.
LinkLeave a comment