sarma-karma - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 12th, 2010|06:11 pm

djhurio
Par šo "valstij nav tiesību no tiem, kuri ir ieguldījuši vairāk resursus un laiku, lai pēcāk dzīvotu labāk, arī vairāk atņemt".

Tātad Tu visdrīzāk gribētu atcelt arī neapliekamo minimumu, jo tas arī ir progrsīvās nodokļu sistēmas elemnts, bet ne to gribēju uzsvērt.

OK, pieņemsim, ka neapliekamais minimums ir 0 Ls, ienākumu nodoklis ir 20%, mana alga ir 100 Ls, Tava 1000 Ls. Tātad man valsts atņem 20 Ls, Tev 200 Ls. Pēc Tavas loģikas nav godīgi, jo Tev taču atņem vairāk. Ne? Varbūt tad Tu gribi ieviest sistēmu, ka visi maksā fiksētu nodokli - piemēram 50 Ls. Neatkarīgi no ienākumu lieluma. Tad laikam būtu godīgi pēc tavas idejas.

Progresīvā nodokļa ideja ir tātad, ka pie fiksētas nodokļu likmes (piemērā 20%), mazu algu saņēmēji nodkļos samaksā "vairāk" nekā lielu algu saņēmēji. Jo manā piemērā - man tie 20 Ls ir ar daudz lielāku vērtību (salīdzinot ar 80 Ls), nekā Tev tie 200 Ls (salīdzinot ar 800 Ls). Man tie 20 Ls daudz vairāk uzlabotu dzīves līmeni, nekā Tev tie 200 Ls.

Līdz ar to sociāli godīgāk ir, ja es maksāju nodokļos 15 Ls, bet Tu piemēram 350 Ls. Izdzīvosim mēs abi :)
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: