(no subject)

« previous entry | next entry »
Nov. 9th, 2015 | 02:33 pm

Tā sajūta, ka ir jāuzraksta atsauksme par izstādi, kurā centies parādīt savas deviņos gados iegūtās mākslas zināšanas, bet nespēj atcerēties nevienu gudru mākslas terminu.
Eh...

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}