Emotions

November 15th, 2009

11:24 pm

M. "Vīrieši nav man līdzīgie. Viņi ir tie, kas uz mani skatās un mani vērtē; man līdzīgie ir tie, kas mani mīl un uz mani neskatās, kas mani mīl, par spīti visam, kas mani mīl, par spīti pagrimumam, par spīti maziskumam, nodevībai, mani, nevis to, ko esmu darījusi vai darīšu, kas mani mīlētu tik ilgi, cik es mīlēšu pati sevi- līdz pat pašnāvībai."
"...tikai ar viņu vienu(Meju) man ir kopīga šī mīlestība, saplosīta vai ne, kā citiem kopīgi ir slimi bērni, kas var nomirt."

Albera Kamī piezīmes
Powered by Sviesta Ciba