Welcome to tha Jungle! - Klāvs Elsbergs [entries|archive|friends|userinfo]
rollout

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Klāvs Elsbergs [Apr. 25th, 2005|12:00 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[garīgais |it's all good]
[dzirdu |Method Man & Redman - Cereal Killer]

redzi
tur aizlīda laiks
kā milzīga žņaudzējčuska

naktīs
tas guļas mums virsū
un ilgi un prasmīgi žņaudz

mēs novecojam
bet naktīs

jo dienā tas nebūtu vēlams
mēs redzētu kā tas notiek

pat mums
tas būtu par daudz
linkljeri_ljeri