Welcome to tha Jungle! - Welcome to tha jungle! [entries|archive|friends|userinfo]
rollout

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Welcome to tha jungle! [Apr. 18th, 2005|12:05 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[garīgais |miegains]
[dzirdu |Guns n' Roses - Welcome to the Jungle]

Welcome! Šeit Man būs rakstīt. P.S. Dziesmu varat nopirkt iekš DC plus plus
linkljeri_ljeri