Welcome to tha Jungle! - 19 [entries|archive|friends|userinfo]
rollout

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

19 [Jun. 15th, 2006|03:15 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pagājis ilgs laiks kopš pēdējā ieraksta. Es esmu mainījies un kļuvis pieaugušāks, mainījušās intereses un skatījums uz pasauli. Tomēr ir lietas kas palikušas nemainīgas - draugi un ģimene.
Es rakstīšu, lai nepazaudētu sevi, lai sazinātos ar pasauli (jo bez sakariem nav varas) un, lai dokumentētu savu dzīvi (jo tikai to ko tu atstāsi aiz sevis citi atcerēsies). Tā man ir pietiekami liela motivācija, lai BLOGotu.
Turklāt tas ir SUPERMEGAPUPERinteresanti
linkljeri_ljeri