Ieraksts

[viskas]

Bieži vien vakaros guļot pirms aizmigšanas izdomāju tēmu, par kuru vajadzētu uzrakstīt rakstiņu. Ar domu - lai varētu pats skaidrāk formulēt savu viedokli. Problēma - no rīta viss ir aizmirsies.

Pievienot komentāru

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.