Ieraksts

[viskas]

Sēžu darbā jau astoto stundu un saprotu, ka tikai vienu no tām esmu pavadījis strādājot - pērējais laikam ziedots internetam. Šķiet, būs jāizmēģina kāda pašmotivācijas programma.

Pievienot komentāru

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.