Finch - [entries|archive|friends|userinfo]
Finch

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 22nd, 2007|10:24 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood | blank]
[music |cold war kids-saint john]

vajaga darbu. nežēlīgi. es nedrīkstu pieļaut ka viņš visu sabojā tikai tapēc ka viņam ir pienakusi vecuma krīze. kopistiskā izvākšanās?.
linkpost comment