Cute little dead girl [entries|archive|friends|userinfo]
cute little dead girl

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

novērojums par vēlēšanām [9. Nov 2016|13:22]
mūsu brīvās domas/ demokrātijas sabiedrībā katram ir tiesības uz uzskatu brīvību. patiesībā gan valda normāla cenzūra, jo izteikt uz āru drīkst tikai sabiedriski apstiprinātus uzskatus - nekāda rasisma un neiecietības, citādāk cilvēku sāk saukāt nesmukos vārdos.

bet cilvēks vidējais nemīl āfrikāņus un uzskata, ka sieviete ir plīts pagarinājums. kādas ir viņa iespējas būt savos uzskatos brīvam un netikt nomētātam ar sūdiem?
atliek tikai aiziet uz vēlēšanām un anonīmi paust ko domā

var jau saukāt viņus par neizglītotiem lumpeņiem, bet diemžēl demokrātijas forma neparedz konkrētu intelekta līmeni kā tiesību avotu

varbūt izglītotajiem pašiem jākļūst iecietīgākiem pret citu viedokli?

http://michaelmoore.com/trumpwillwin/
šis komentārs pirms vēlēšanām (!) lieliski palīdz izprast radušos situāciju - ne Hilarijai īstais laiks bija, ne īstā matemātika (štatu kalkulācija/viceprezidenta kandidatūra), ne spēja atkost savu uzticamo vēlētāju un iespēja vēlēšanu kabīnīte beidzot izdarīt to ko visi aizliedz-oo, tas nu ir nepārvarams kārdinājums ikvienam.
Link7 nosiekaloja|sabuchot

šo es sev piegrāmatoju [7. Nov 2016|14:34]
vienīgais, kuram ir laba atmiņa, ir kreditori, asap dedlainu izsniedzēji un manas smadzenes (arī izdzīvojušajām tauku šūnām ir sava atmiņa un ambīcijas par agrāko spozmi*, diemžēl), bet pārējais viss dzīvo un uzvar pēc shēmas "prom no acīm/ārā no sirds".

šī spožā raksturojuma autore [info]barbala
Linksabuchot

[31. Okt 2016|10:29]
notikumu un emociju ziņā, šis ir viens no piepildītākajiem gadiem manā apzinātajā dzīvē
Link2 nosiekaloja|sabuchot

[17. Okt 2016|11:30]
jo mazāk dalies ar savu dzīvi, jo labāka tā paliek
Link2 nosiekaloja|sabuchot

[15. Sep 2016|15:03]
kates mēbeļu salons liek man sarosīties un sākt beidzot meklēt iespējas pelnīt vēl vairāk (mūsu autiņš pie salona izskatījās kā nabadzīgākais brālis no laukiem)

ar viņu mēbelēm varētu visu māju sev piekraut un vēl ietīties tajos paklājos
Link2 nosiekaloja|sabuchot

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]