Cute little dead girl [entries|archive|friends|userinfo]
cute little dead girl

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[9. Aug 2016|22:22]
ciba pamazām pārvēršas par bullīšu tusiņa vietu

ne soli spert un vārdu bilst, lai neiekāptu kādā ideoloģiskā mīnā, pareizāk sakot, sūda pļekā

bet bija taču interesantu un izglītotu cilvēku kopiena..kur tas viss palika?
Link14 nosiekaloja|sabuchot

[1. Aug 2016|15:59]
kā lai meklē darbu, ja nedrīkst to publiski sludināt?
Link4 nosiekaloja|sabuchot

[13. Jul 2016|00:27]
atvaļinājums kļūst īsts, kad pusnaktī ēdu baltmaizes ar šokolādes sviestu
Linksabuchot

[6. Jul 2016|11:08]
pārkāpu melni baltās robežas un pasūtīju sarkanu grāmatu plauktu
Linksabuchot

[1. Jul 2016|13:32]
divas lietas mani izteikti besī ofisā sēžot pie atvērta loga
1) brēcošais bērns aiz loga, kuru pieskata kaut kāda veca tante. ik pa mirklim man gribas uzzvanīt mentiem, lai iet pakontrolē ko tā vecā dara, ja bērns var bļaut n-tās stundas.
2) brēcošās kaijas, kuras sāk unisonā gaudot un tad viņām izjūk ritms un viņas rada manā galvā tādu kakafoniju, ka nojūgties var

austiņas nav risinājums, jo mūzika mani pārāk ietekmē un kad man vajag skaidru galvu lielai domāšanai, tad es gribu klusumu, bet tur ārā ir tikai brēcoši radījumi
Linksabuchot

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]