Cute little dead girl [entries|archive|friends|userinfo]
cute little dead girl

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[15. Jan 2015|12:53]
nepagāja ne 6 gadi un pirmais ģimeniskais ceļojums beidzot notiks
lai karaļpils ar visām princesēm un dinozauri kosmosā saturās
Link5 nosiekaloja|sabuchot

[14. Jan 2015|00:09]
Jaunais Mensona albums ir tieši tāds, kāds man vienmēr Mensons paticis
kopā ar Kianu Rīvsa atgriešanos Džonā Vikā, šis gads iesācies ar lieliskām atkal atdzimšanām
Linksabuchot

[9. Jan 2015|23:27]
2013 gada laikā es esmu iemanījusies viena pati iztukšot pudeli vīna pa vakaru bez jūtamām sekām nākamajā dienā
Linksabuchot

loģika [6. Jan 2015|22:49]
ja nevaru atrast smuku mēteli, tad tā vietā jāpērk 2 kleitas
Link2 nosiekaloja|sabuchot

[3. Jan 2015|01:09]
Pēc Gredzenu pavēlnieka beigām vienmēr paliek tāda dziļa, sāpīga skumja, ka raudāt varētu
Kad pabeidzu lasīt grāmatu, man vispār iestājās sēras, it kā kāds būtu miris
Link2 nosiekaloja|sabuchot

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]