Cute little dead girl [entries|archive|friends|userinfo]
cute little dead girl

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[15. Sep 2016|15:03]
kates mēbeļu salons liek man sarosīties un sākt beidzot meklēt iespējas pelnīt vēl vairāk (mūsu autiņš pie salona izskatījās kā nabadzīgākais brālis no laukiem)

ar viņu mēbelēm varētu visu māju sev piekraut un vēl ietīties tajos paklājos
Link2 nosiekaloja|sabuchot

[9. Aug 2016|22:22]
ciba pamazām pārvēršas par bullīšu tusiņa vietu

ne soli spert un vārdu bilst, lai neiekāptu kādā ideoloģiskā mīnā, pareizāk sakot, sūda pļekā

bet bija taču interesantu un izglītotu cilvēku kopiena..kur tas viss palika?
Link14 nosiekaloja|sabuchot

[1. Aug 2016|15:59]
kā lai meklē darbu, ja nedrīkst to publiski sludināt?
Link4 nosiekaloja|sabuchot

[13. Jul 2016|00:27]
atvaļinājums kļūst īsts, kad pusnaktī ēdu baltmaizes ar šokolādes sviestu
Linksabuchot

[6. Jul 2016|11:08]
pārkāpu melni baltās robežas un pasūtīju sarkanu grāmatu plauktu
Linksabuchot

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]