Cute little dead girl [entries|archive|friends|userinfo]
cute little dead girl

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[21. Aug 2019|10:14]
Ir dienas, kad vēlos visiem teikt cik viņi ir forši &es viņus mīlu. Un tad ir dienas ar mood "es jūs visus sabradāšu".
Linksabuchot

[26. Jul 2019|11:25]
Cik interesanti, ka manā dzīvē nenotiek nekā interesanta.
Bet apmierinātība ar to nemazinās.
Link3 nosiekaloja|sabuchot

[1. Jul 2019|22:20]
tas nav atvaļinājums, ja kaut kas dzīvoklī netop baltāks
nu beidzot viss gaišs, var rukāt gadu bez brīvdienām
Linksabuchot

Šo man jāatceras [31. Jan 2019|14:33]
Pateicoties bezdarbībai es pa ilgiem laikiem izbaudu diennakts gaišo daļu.
Esot darbos dzīvi ārpus ofisa redzēju pamatā tumsā.
Tagad pamazām pierodu pie dabīgās gaismas.

UN VĒL TĀ ZIEMA. It kā speciāli man ieplānota:)
Linksabuchot

[13. Aug 2018|13:51]
To cik segai ir liela nozīme salda miedziņa realizēšanā, saprotu tikai, kad tāda iespēja tiek noņemta.

Priecājos par aukstajām naktīm, jo atkal var iekūņoties segā.
Link2 nosiekaloja|sabuchot

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]