Cute little dead girl [entries|archive|friends|userinfo]
cute little dead girl

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

man tā šķiet un es tā gribu [10. Apr 2014|11:53]
pavasaris ir kuplo kleitu un augsto papēžu laiks
vasarā var skriet sandalēs&garās kleitās, rudenī un ziemā slāt bikšainos zābakos
bet visskaistāk sieviete izskatās pavasarī
Link1 nosiekaloja|sabuchot

[22. Mar 2014|20:29]
šis atvaļinājums bija katras iegūtās brūces vērts
Linksabuchot

[12. Mar 2014|19:48]
tik daudz iekrātas grāmatas,kas jāizlasa un filmas, kas jānoskatās, ka vajadzētu tam atsevišķu mēneša atvaļinājumu.
Linksabuchot

[15. Feb 2014|18:00]
patīk ļoti sajūta, kad pēc fiziski smaga darba noliekoties slīpi, pamazāk sāk atlaisties sāpošie muskuļi

kombinācijā ar aukstu alu, sajūta vēl labāka
Linksabuchot

[26. Jan 2014|18:21]
ja mājās divas dienas pēc kārtas ir konstanta ballīte, tad atslodzes dienā loģiski ir taisīt makaronu sacepumu ar 7 sieru mērci

tas nevar garšot slikti
Linksabuchot

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]