"Laime · tur · vien, · kur · miroņi · trūd · - · lūdz · Dievu, · lai · piesūta · trieku!"

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Varētu pieteikties Erasmus.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On August 30th, 2007, 11:57 pm, [info]f_kundze commented:
un braukt apmaiņā uz Latviju? :D
[User Picture]
On August 31st, 2007, 12:37 am, [info]prodn replied:
Hahahaha! Tieši tā. :D
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry