"Laime · tur · vien, · kur · miroņi · trūd · - · lūdz · Dievu, · lai · piesūta · trieku!"

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Atcerējos kā pagājušo nakti sapņoju par to, kā man piedzimst meita. Ļoti īpaša sajūta.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry