on parole

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info
> previous 1 entries

May 15th, 2008


02:48 pm
"Suada. Sadedzināta dzīva."
Mja. Visas romantiskās iedomas par īsteno austrumu burvību izkūp 1.lappusē.
Current Mood: olīveļļa

(1 comment | Leave a comment)

> previous 1 entries
> Go to Top
Sviesta Ciba