From Sarah with love... - [entries|archive|friends|userinfo]
Sarah

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 2nd, 2006|03:43 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kā narkomāns ienīst narkotikas, tā es tevi.
Sapratu mūsu attiecību veidu.
Vismaz no manas puses.
Man žēl.

Tu izmanto mani.
Un es sākšu tev spītēt. Arī es gribu spēlēties. Iemācīšos. Būsi laimīgs, ka ķēde virzās uz priekšu un arī es kļūstu savādāka? Tu esi ļauns. Un es domāju, ka vienmēr būsu mans labākais draugs. Tu esi tāds, bet draugi viens otru nesāpina. Un ar draugiem nespēlējas.
Linkraudāt līdzi