paslepus_lidoju - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
paslepus_lidoju

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

fiziskā dzeja... Jun. 3rd, 2012|02:26 pm
Anonymous
tas noteikti attiecas tikai uz vīriešu kārtas dzejniekiem...
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: