paslepus_lidoju - March 19th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
paslepus_lidoju

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 19th, 2012

vīkenda bilance. [Mar. 19th, 2012|01:47 am]
reku cilvēks no autobusa!; neapzināti apšmauktais glamūrs; bārdainie nedrīkst dziedāt par sieviešu krūtīm; upīša pasāža; šai ielai līdz galam un vēlreiz tāpat; maija saulīte pēc četrdesmit; reālijas, mazliet netīkamās; vairs nebēgt; jūras dziesma un smilgas vējā; mīkstčaulīgi tirliņi; mugursoma, kur katli un pannas; industriālu vraku naksnīgā nenofotografējamība; pieklājīgi latvieši; rokas, atvairītas uz pēcāk pažēlotas - par vēlu, par vēlu; mazs solītis pretī nedzērāju reiz kaitinošās augstprātības izpratnei; dūšīgas sievas un sabeigtas sirdis; šņabis zāļu glāzītēs; nenoreibt un pilnām saujām grābt savas muļķības augļus. haoss un nelūgti vārdi bez plūduma.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 19th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]